Child pages
  • Läsa in autogirodragningsresultat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Resultat av AG-dragning

 

Ekonomi > Fakturering > Importera resultatfil

Resultatfilen från BGC läses in via Ekonomi > Fakturering > Importera resultatfil. De autogirofakturor som dragits försvinner från "Obetalda fakturor". De som inte dragits (p.g.a. att pengar eller medgivande saknats) flyttas till "Ej skickade fakturor". Den inlästa filen kommer att flyttas till den katalog som angavs som "Katalog för autogirofiler".

Fakturera de kunder som saknade täckning genom att markera en eller flera fakturor och trycka "Rapport".

  • No labels