Child pages
 • Ändring av abonnemangspris
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Abonnemang

Om det nya priset ska gälla för alla nya abonnemang som tecknas på denna abonnemangsprodukt så behöver priset ändras på abonnemangsproduktens prisflik. Priset på sålda abonnemang kan ändras i abonnemangslistan som finns under Produkter > Abonnemang.

Ändra priset på ett abonnemang åt gången

Markera det abonnemang som ska ändras, dubbelklicka och ange det nya priset och klicka "OK".

Ändra priset på flera abonnemang samtidigt

Denna funktion kan bara användas av användare med administratörsrättigheter.

 1. Sök upp de aktuella abonnemangen, du kan använda knappen "Avancerat urval" som låter dig söka efter abonnemang av viss typ, startdatum m.m. Du kan också sortera resultatet efter de olika kolumnerna för att samla de abonnemang du vill ändra.
 2. Markera de abonnemang i listan som du vill ändra priset på, observera att detta ändrar alla markerade abonnemang till samma pris så var noga vid valet av abonnemang. Högerklicka och välj "Ändra pris".
 3. Du får nu välja om hänsyn ska tas till prisgarantin eller ej.
  • Om man tar hänsyn till prisgarantin och garantin sträcker sig längre än datumet för prisändring så ändras priset dagen efter att prisgarantin går ut. När prisändringsdagen inträffar ersätts abonnemangets nuvarande pris med det nya priset. Skulle en prisändring sättas mitt i en debiteringsperiod sker prisändringen när man debiterar förbi den dag prisjusteringen skulle inträffa. BRP räknar ut rätt pris för debiteringen beroende på hur många dagar som ska debiteras med vilket pris.  
  • Om du inte väljer något datum för prisjusteringen så genomförs den omgående.
  • För att få valet och möjligheten att maila en bekräftelse till kunden ta kontakt med BRP:s support för att aktivera inställningen "Använd bekräftelse på prisändring av abonnemang".
 4. Klicka "OK" för att genomföra ändringen.

Om ett abonnemang har en framtida prisförändring så visas det i abonnemangslistningen i kolumnen "Prisuppdatering".

 

 • No labels