Child pages
 • Säga upp ett abonnemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Om fakturor ska krediteras i samband med uppsägningen, kreditera då fakturorna först. På så sätt har ni ett faktiskt deb.tom-datum på abonnemanget innan uppsägningen sker.
 • Uppsägning av enskilda abonnemang kan ske från den aktuella kundens personkort, på fliken "Abonnemang". Dubbelklicka på abonnemanget som ligger på abonnemangsfliken och klicka på "Säg upp". Beroende på om abonnemanget är ett autogiroabonnemang eller inte, kan enskilda abonnemang även sägas upp från Abonnemangslistan (Produkter > Abonnemang) eller från Autogiromedgivanden (Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden).
 • Uppsägning av flera abonnemang samtidigt är enbart möjligt för autogiroabonnemang (Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden).

När man klickar på "Säg upp" på abonnemanget visas en dialogruta där man får fylla i önskat slutdatum, kommentar och uppsägningsorsak. Följande fält påverkas på abonnemanget:

 • Bundet t.o.m. sätts till slutdatum
 • Förnya automatiskt bockas ur
 • Uppsägningsdag, kommentar och uppsägningsorsak sätts på abonnemanget

OBS! En uppsägning av autogiroabonnemang påverkar inte kundens autogiromedgivande. Borttag av medgivanden får hanteras manuellt. 

Förklaring till uppgifter för "Säg upp abonnemang"

Antal abonnemang:

Visar hur många abonnemang som sägs upp i samband med att uppsägningen registreras.

Slutdatum:

Vid uppsägning av enskilda abonnemang föreslår BRP ett slutdatum, se nedan under rubrik "Slutdatum". Vid uppsägning av flera abonnemang samtidigt visas inga slutdatum eftersom detta varierar beroende på de enskilda abonnemangen.

Kommentar:

Kommmentaren visas på fliken "Historik" på kundens personkort.

Skapa slutfaktura:

Sätt en markering i detta fält för att skapa en slutfaktura.

Skriv ut bekräftelse:

En skriftlig bekräftelse att ge till kunden.

Maila bekräftelse:

Som ovan, men sänder bekräftelsen via E-post till abonnemangets nyttjare.

Kundkonto:

Fältet visas om kunden har ett kundkonto som inte har har 0 (noll) i saldot. Sätt en markering i detta fält för att fakturera kundens kundkonto.

Uppsägningsorsak:

Välj bland tidigare registrerade uppsägningsorsaker (Produkter > Inställningar > Uppsägningsorsaker). Är inmatningsfältet "gråat" har inga uppsägningsorsaker registrerats. Valet av orsak visas på fliken "Basuppgifter" på kundens personkort.

Slutdatum

BRP föreslår som slutdatum det datum som infaller sist av följande:

 • datum när bindningstiden upphör.
 • datum som abonnemanget är debiterat t.o.m.
 • datum beräknat utifrån eventuell uppsägningstid.

Vid avslut av enskilda abonnemang är slutdatum enbart ett förslag och kan ändras av er. Ni har möjlighet att avsluta ett abonnemang även innan bindnings- eller uppsägningstiden gått ut.

Om dagens datum ska inkluderas i uppsägningstiden, ta kontakt med BRP:s support för att få hjälp med att aktivera Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Inkludera dagens datum i uppsägningstid". I praktiken innebär inställningen att kunden betalar en dag mindre vid uppsägning. 

Uppsägningsorsaker

Används enbart på abonnemangsprodukter. Om ni önskar uppföljning av orsaker till varför kunder säger upp sitt abonnemang (Statistik > Abonnemang > Uppsägningsorsak), kan ni ange uppsägningsorsaken i samband med uppsägningen. För att få en strukturerad uppföljning registrerar ni först de orsaker som ni anser är viktiga att följa upp. Vid uppsägningstillfället väljer ni sedan orsak ur listan med registrerade orsaker.

Registrera uppsägningsorsaker

Observera att fältet för uppsägningsorsak blir obligatoriskt vid uppsägning av abonnemang. För att göra fältet icke obligatoriskt behöver ni kontakta BRP:s support.

 1. Produkter > Inställningar > Uppsägningsorsaker
 2. Klicka på "Ny".
 3. Vid "Namn:", ange en uppsägningsorsak.
 4. Verfiera registreringen genom att klicka på "OK" eller ångra registreringen genom att klicka på "Avbryt".

Ändra uppsägningsorsaker

Registrerade uppsägningsorsaker som ändras, ändras även på de uppsagda abonnemang där orsaken angetts.

 1. Produkter > Inställningar > Uppsägningsorsaker
 2. Dubbelklicka på uppsägningsorsaken som ska ändras eller markera raden och klicka på ikonen "Papper/penna" (Visa).
 3. Ändra namnet.
 4. Verfiera ändringen genom att klicka på "OK" eller ångra ändringen genom att klicka på "Avbryt".

Ta bort uppsägningsorsaker

Registrerade uppsägningsorsaker som tas bort, tas även bort från de uppsagda abonnemang där orsaken angetts.

 1. Produkter > Inställningar > Uppsägningsorsaker
 2. Markera aktuell uppsägningsorsaker som ska tas bort.
 3. Ta bort uppsägningsorsaken genom att klicka på ikonen "Soptunna" (Radera).
 4. Verfiera borttaget av uppsägningsorsaken genom att klicka på "Ja" eller ångra borttaget genom att klicka på "Nej".

Lägg in översättning av uppsägningsorsak

Klicka på knappen med en penna och block som är till höger om namn-fältet. Klicka på Ny och fyll i språk samt översättningen. 

Bekräftelse på uppsägning

Det är möjligt att ge kunden en skriftlig bekräftelse på uppsägningen i pappersform och/eller via E-post. Detta görs med hjälp av två kryssrutor i uppsägningsdialogen. Vilken och om kund fick någon bekräftelse loggas i abonnemangets historik.

Skriv ut bekräftelse

En skriftlig bekräftelse att ge till kunden. Om en kvittoskrivare är ansluten till datorn så används denna, annars vanlig skrivare. Kryssrutan blir förvald när en kvittoskrivare är ansluten till datorn. Vid utskrift till kvittoskrivare används meddelandemallen "Bekräftelse på uppsägning av abonnemang". Vid A4-utskrift används rapportmallen "Bekräftelse av uppsägning". Det finns en systeminställning som styr vilken rapport som används. Har ni inte tillgång till dessa inställningar kan BRP:s support hjälpa till med att byta rapportmall.

Maila bekräftelse

Sänder bekräftelsen via E-post till abonnemangets nyttjare. Kryssrutan blir förvald om abonnemangets nyttjare har en giltig e-postadress och en kvittoskrivare ej är ansluten till datorn. Vid E-post används rapportmallen "Bekräftelse av uppsägning".

 • No labels