Child pages
  • Abonnera på skåp
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ett abonnemang kan innehålla information om vilket enskilt skåp kunden har tillgång till. Om Gantner låssystem för skåp används kontrollerar BRP automatiskt skåplåsen, men funktionen kan även användas för att lagra information om vanliga skåp.

Inställningar

  1. Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att aktivera skåpfunktionen (Inställningar > Inställningar (Basuppgifter) > "Registrera skåpnummer på abonnemang").
  2. Under Produkter > Produkter, välj ett abonnemang och kryssa i "Skåpsabonnemang" under abonnemangsfliken.

Registrera skåpnummer

Registrera skåpsnummer på ett sålt skåpsabonnemang genom att i abonnemangsdialogen (från personkortet eller Produkter > Abonnemang) ange ett skåpnummer. BRP säger ifrån om numret är upptaget. För att hitta ett ledigt skåp, sortera abonnemangslistan Produkter > Abonnemang efter skåpnummerkolumnen och leta efter luckor i nummerserien.

Observera att skåpnummer bara kan bestå av siffror. Om exempelvis skåpen på herr- och damavdelningen har samma nummer kan man skilja dem åt genom ett prefix, t.ex. att damernas skåp börjar på 1001 och herrarnas på 2001.

  • No labels