Child pages
 • Avvikelser för abonnemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Abonnemangsavvikelser

Beskrivning

Avvikelser för ett abonnemang innebär att kunden önskar ett uppehåll i sitt abonnemang eller att ett annat pris ska debiteras för en viss period. Under abonnemangets flik för "Avvikelser" visas abonnemangets alla avvikelser.

Inställningar

Nedanstående inställningar påverkar hur BRP hanterar frysningar. Kontakta BRP:s support för att ändra dessa.

 • "Debitera fryst abonnemang under bindningstiden" – Om inställningen är aktiverad ger abonnemanget en jämn intäkt under bindningstiden, men reglerna kan vara svårare att förklara för kunden. (Denna inställning är vanligtvis av.)
 • "Använd bekräftelse på frysning av abonnemang" – Kunden kan få en bekräftelse utskriven eller e-postad till sig.
 • "Använd avvikelseorsak" – vid registrering av avvikelse kan man ange en av ett antal förvalda orsaker, se Avvikelseorsaker nedan.

Avvikelsetyper

Avvikelsetyp

Konsekvenser om bundna abonnemang
inte debiteras under avvikelsen

Konsekvenser om bundna abonnemang
debiteras under avvikelsen

Exempel på användning

Friperiod

Får träna och slipper betala

Får träna, debiteras, dagarna sparas

Belöning för kund som värvat en ny medlem

Frysning

Får ej träna, debiteras ej

Får ej träna, debiteras, dagarna sparas

Sjukdom som förhindrar träning

Annat pris

Får träna, debiteras ett avvikande pris

Får träna, debiteras ett avvikande pris

Kunden får rabatt under renovering

Annat pris (spärrat)

Får ej träna, debiteras ett avvikande pris

Får ej träna, debiteras ett avvikande pris

Kunden betalar en summa för frysning

Vad som händer när en avvikelse skapas

Debitera inte fryst abonnemang under bindningstiden (standard)

 • Om frysningen sker under bindningstid flyttar "Bundet t.o.m" fram med motsvarande antal dagar. Detta gäller avvikelsetyperna "Frysning" samt "Annat pris (spärrat)".
 • Om frysningen sker under redan debiterad tid flyttas "Debiterad t.o.m" fram med motsvarande antal dagar

Debitera fryst abonnemang under bindningstiden (systeminställning)

 • Om frysningen sker under bindningstid kommer "sparade dagar" att skapas när de frysta dagarna debiteras
 • Om frysningen sker under redan debiterad tid skapas sparade dagar

Plocka ut sparade dagar

Sparade dagar kan användas efter bindningstidens slut.

 1. Sök upp aktuellt abonnemang via Produkter > Abonnemang eller via personkortet
 2. Gå till fliken "Avvikelser"
 3. För att plocka ut dagar, klicka på "Plocka ut dagar"
 4. "Debiterad t.o.m" flyttas fram

Dela automatiskt ut sparade dagar

Det är möjligt att konfigurera BRP så att sparade dagar plockas ut automatiskt efter bindningstidens slut, för att aktivera denna funktion kontakta BRP:s support.


Bekräftelse på avvikelse

Om "Skriv ut bekräftelse" väljs så kommer en bekräftelse ut på kvittoskrivaren om någon sådan finns, annars öppnas en utskriftsdialog. Om "Maila bekräftelse" så skickas e-post till abonnemangets nyttjare. Om det finns fler nyttjare går det till den första personen i listan över nyttjare.

Avgift

Om avvikelsen har en avvikelseorsak med en avgift kommer avgiften att läggas upp i en beställning vid bokningsschemat.

Avvikelseorsaker

Supporten kan aktivera denna funktion som ger möjlighet att ange orsak till en avvikelse (från version 25.622 är den aktiverad som standard). Avvikelseorsakerna skapas per avvikelsetyp, tex för Friperiod kan avvikelseorsaken vara "Värvat medlem" eller "Gott uppförande" och för Frysning kan den vara "Sjukdom" eller "Utlandsvistelse".

Inställningen "Avvikelseorsak måste anges" gör det obligatoriskt att välja en avvikelseorsak (om sådana har definierats för vald avvikelsetyp). 

Om ett bolag anges går avvikelseorsaken bara att använda på det bolaget.

"Engångsbetalning" och "Använd för RCP och AG" anger vilka typer av abonnemang som kan använda avvikelseorsaken. Det går att välja en produkt för respektive abonnemangstyp som skall användas som avgift vid uppläggningen av avvikelsen. Detta kan bara göras för typen Frysning och på avvikelseorsaker som är låsta till ett bolag.

"Visa på internet" anger om man kan välja avvikelseorsaken via kundwebb eller API-integration.

Registrera avvikelseorsaker

 1. Produkter > Inställningar > Avvikelseorsaker
 2. Klicka på ny
 3. Vid "Namn:", ange en avvikelseorsak

Ändra avvikelseorsaker

Registrerade avvikelseorsaker som ändras, ändras även på de abonnemang där avvikelseorsaken har angetts.

 1. Produkter > Inställningar > Avvikelseorsaker
 2. Dubbelklicka på avvikelsesorsaken som ska ändras eller markera raden och klicka på ikonen "Papper/penna" (Visa).
 3. Ändra namnet.
 4. Välj avvikelsetyp

Ta bort avvikelseorsaker

Registrerade uppsägningsorsaker som tas bort, tas även bort från de uppsagda abonnemang där orsaken angetts.

 1. Produkter > Inställningar > Avvikelseorsaker
 2. Markera aktuell avvikelseorsak som ska tas bort.
 3. Ta bort avvikelseorsaken genom att klicka på ikonen "Soptunna" (Radera). • No labels