Child pages
 • Vanliga frågor - Fakturering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kan jag ändra datumet för en faktura?

Annat datum än dagens kan anges, men bara vid faktureringstillfället. Om fakturan redan skapats, kreditera och fakturera igen.

Hanterar BRP även leverantörsfakturor?

Nej, BRP hanterar bara intäkter.

Hur hanterar man dubbelbetalda fakturor?

 1. Registrera betalningen på fakturan som vanligt.
 2. Öppna därefter kassan, sök rätt på personen, välj "Betala faktura" och välj den dubbelbetalda fakturan.
 3. Nu kan du välja om du vill ge tillbaka pengarna till kunden eller om du vill ge kunden någon form av tillgodokvitto i form av ett värdekort eller genom att sätta in pengarna på kundkontot.

Hur kvittar jag bort en faktura med en kreditfaktura?

Från och med version 25.196 så finns det en ny funktion för detta, se Omatchade inbetalningar för vidare instruktioner om den.

Detta kan uppstå om ert system är inställt för att göra automatisk kvittning eller om du väljer att inte kvitta i samband med kreditering. Om du exempelvis har en faktura på 1000 kr (nr 1) och sedan skapar en kreditfaktura på -1000 kr (nr 2) kan du kvitta dem enligt följande:

 1. Ekonomi > Fakturering > Fakturor och leta reda på faktura nr 1.
 2. Markera den och klicka på "Betala".
 3. Ange belopp = 1000, välj valfritt betalsätt och slutför.
 4. Markera faktura nr 2 och klicka på "Betala"
 5. Ange belopp = - 1000 (observera minustecknet, detta föreslås dock automatiskt), välj samma betalsätt som i steg tre (3) och slutför.

Båda fakturorna har nu 0 i restbelopp. De båda betalningarna tar ut varandra redovisningsmässigt så det blir korrekt där.

Hur ändrar jag betalsätt eller betaldag för en felaktigt registrerad inbetalning?

 1. Först gör du en omvänd "betalning" som kvittar bort det du gjorde fel.
 2. Sen görs den korrekta betalningen.

Exempel
Om exempelvis 1000 kr betalades på bankgiro den 17/11 med det skulle vara postgiro det 18/11 så skapar du två betalningar till enligt:

 1. -1000 kr, bankgiro, 17/11
 2. 1000 kr, postgiro, 18/11

Hur kan jag kreditera bort kvarvarande restbelopp på fakturor?

Ändra fakturans belopp genom att delkreditera en eller flera av fakturaraderna, se rubriken "Delkreditering av fakturarad på sidan Kreditera faktura.

Varför stämmer priserna på fakturan inte med priserna på produkterna?

Avrundningsfel orsakar ibland detta problem.

Priset på produkten kan registreras med eller utan moms. För att på fakturor redovisa en så korrekt moms som möjligt så summerar BRP bruttopriserna. Därefter läggs momsen på. På fakturaraderna visas styckepriset på produkten avrundat till två decimaler men vid summeringar görs avrundningen på summan. Summeringen sker alltså väldigt exakt med många fler decimaler. Detta förfaringssätt ger tyvärr ibland ett avrundningsfel som normalt inte orsakar några ytterligare problem.

 • No labels