Child pages
 • Skapa fakturor för beställningar, kunder eller organisationer med odebiterade bokningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Massfakturering

Ekonomi > Fakturering > Fakturering
Visar odebiterade bokningar som är kopplade till en person eller en organisation.

Gruppering

Odebiterade bokningar kan grupperas enligt följande alternativ inför fakturering:

 1. "Per beställning"
 2. "Per organisation" - där beställningen är kopplad till organisationen oavsett vem som har bokat. Om inte beställningen är kopplad till en organisation så grupperas bokningarna per beställare.
 3. "Per beställare"
 4. "Per märkning" - som per organisation men även uppdelat per märkning på beställningen.

Filtrering

 • "Endast incheckade", tar bara med odebiterade bokningar som är incheckade.
 • "Inkludera framtida", tar även med framtida bokningar. Normalt visas endast bokningar till och med dagens datum.
 • "Endast attesterade", endast synlig om attestfunktion är aktiverad. Då krävs att alla attester är klara på beställningen.

Skapa fakturor för odebiterade bokningar

Alternativ 1:

 1. Markera de poster som ska faktureras.
 2. Klicka på "Fakturera".
  Observera att det inte finns möjlighet att påverka fakturaadress, meddelanden eller andra egenskaper för fakturan. Detta alternativ är snabbt, men ger mindre kontroll.
 3. Ange förfallodag, fakturareferens, om fakturan ska skrivas ut samt om fakturaavgift ska läggas på.
  För fakturareferensen betyder "standard" att fakturareferensen tas från anläggningen i första hand, i andra hand ordermottagaren och i sista hand inloggad användare.

Alternativ 2:

 1. Dubbelklicka på den rad som ska faktureras eller markera endast en rad och klicka på "Fakturera".
 2. Gör de ändringar du vill för den aktuella fakturan.
 3. Klicka på "Skapa".
  Detta alternativ ger bättre kontroll över varje faktura som skickas och är det mer vanliga alternativet.

 • No labels