Child pages
  • Samport internetbetalningar Norge
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Filerna ligger under J:\Dokumentation\Samport\Internetbetalning Norge

  1. BRP mailar kunden avtalet (hostad eller api?) samt allmänna avtalsvillkort
  2. Kunden ansöker om brukerstedavtale (inlösenavtal) med Teller (Tel: 815 00 400) eller Elavon (Tel: 22 43 22 45) i Norge
  3. Kunden faxar underskrivet avtal till Samport på 0046 8 509 12085
  4. Kundtjänst meddelar kunden och BRP när allt är klart
  5. BRP gör integrationen via webmanager
  • No labels