Child pages
  • Samport internetbetalningar Norge
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Filerna ligger under J:\Dokumentation\Samport\Internetbetalning Norge

Min omskrivning från KGs mail:

  1. BRP mailar kunden avtalet (hostad eller api?) samt allmänna avtalsvillkort
  2. Kunden ansöker om brukerstedavtale (inlösenavtal) med Teller (Tel: 815 00 400) eller Elavon (Tel: 22 43 22 45) i Norge
  3. Kunden faxar underskrivet avtal till Samport på 0046 8 509 12085
  4. Kundtjänst meddelar kunden och BRP när allt är klart
  5. BRP gör integrationen via webmanager

Mail från KG till Kalle 2009-09-09.

KlasGöran Bogren till mig
visa information 15.10 (1 minut sedan)
Hej,

Ursäkta att Du har fått vänta ! Bifogar priser och beställningsformulär!
Dom norska kunderna skall göra såhär;

ÅF mailar dom avtalet, antigen för Hostad eller för API

Dom bifogar också allmänna avtalsvillkoren.

Sen faxar dom in avtalet på fax: 0046 8 509 12085

Vi på kundtjänst lägger upp ett kundnummer åt kunden, och lägger till kunden och ÅF (eller den som skall hjälpa kunden med integrationen via webmanager)

Vi meddelar kund och ÅF när dom kan påbörja integrationen och att dom måste göra några testköp med våra testkort i webmanager.

Dom ansökar om en brukerstedavtale (inlösenavtal) med Teller eller Elavon i Norge.

Teller har telefonnummer: 815 00 400

Elavon har telefonnummer: 22 43 22 45

När allt är klart återkommer kunden eller ÅF till oss när vi skall sätta kontot i skarpt läge.

Det som måste vara på plats är:

Avtalet med Samport

Tellus-payid (kundnummer som kundtjänst lägger upp)

Användare till webmanager (e-mail adress) notera på avtalet

Integrationen (görs av ÅF eller kunden)

Simulerade köp (så man ser att integrationen stämmer)

Avtalet med Teller eller Elavon (redovisningsummer och 3-D Secure uppgifter)

Gå skarpt

Har Du ytterligare frågor så ring kundtjänst 08-40015400

Best Regards, / Vänliga Hälsningar,

KlasGöran

samport
FINANCIAL ARMOUR
KLASGÖRAN BOGREN KARLAVÄGEN 108, 14 fl. OFFICE: +46 8 400 15 400
KEY ACCOUNT MANAGER 115 26 STOCKHOLM DIRECT: +46 8 400 15 404
KG.BOGREN@SAMPORT.COM SWEDEN MOBILE: +46 702 70 54 14

  • No labels