Child pages
  • Checklista för kontroll av testkonvertering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Differenser vid autogirodragning

Vid konverteringen görs en jämförelse mellan den autogirodragningsfil som skapades av ert tidigare system, och den fil som BRP skapat baserat på den information som konverterats. De dragningar som inte stämmer överens mellan de två skickas till anläggningen i form av ett exceldokument. Det är viktigt att ni går igenom listan för att hitta mönster bland abonnemangen som kan förklara varför de inte drogs på samma sätt i båda systemen.

Filen med differenserna får ni med e-post efter testkonverteringen och den går ni igenom med ansvarig projektledare.

Närmare information om vad de olika delarna i filen betyder finns här.

Autogiromedgivanden

Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden

Kolla antal medgivanden, deras status.

Kommer de nya medgivanden ägas av ett annat bolag? I så fall måste de sökas om senast 10 dagar innan första dragning. Om konvertering inte sker i tid kan vi hjälpa kunden skapa denna fil så ansökningen kan löpa parrallellt.

Kundregister

Kontaktregister > Personer
Kontaktregister > Organisationer

Generell information, som namn, telefonnummer, adresser, personnummer, födelsedatum och e-postadresser, kortnummer, Anteckningar (har de placerats på den position på kundkortet som ni önskade?)

Abonnemang

Produkter > Abonnemang

Antalet giltiga abonnemang för datumet då källan för konverteringen togs
Antal giltiga abonnemang per abonnemagnstyp
Frysningar (förs inte över från alla system)

Observera att ni sannolikt kommer att ha få giltiga abonnemang eftersom de flesta autogiroabonnemang är debiterade till den sista i föregående månad. Välj "Alla".

Gör stickprov på abonnemang av följande typer:

  • Företagsabonnemang
  • Annan betalare

Om det finns autogiroabonnemang som inte förnyas i oändligheten utan har ett slutdatum, gör stickprover där du jämför debiteringsplanen i BRP med motsvarande i det nuvarande systemet. När görs den sista dragningen och hur stort är beloppet?

Debitering av AG-abonnemang

Ekonomi > Fakturering > Debitering av AG-abonnemang

Kontrollera om många abonnemang ligger under "Saknar medgivande" respektive släpande.

Värdekort

Ekonomi > Kassa > Värdekort

Antalet värdekort
Giltighetstid

  • No labels