Child pages
  • Lagerinställningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Konfigurera lager

För att sätta upp BRP att hantera lager gå igenom följande rubriker uppifrån och ner.

Lagerställen

Ekonomi > Lager > Lagerställen

Här skapas de olika lager som ska finnas. De allra flesta klarar sig med ett lagerställe per anläggning. Skulle man ha en väldigt stor anläggning och vill skilja på lager mellan t.ex. olika byggnader eller olika våningar så kan man skapa fler än ett lager per anläggning. Närliggande kassor måste använda sig av ett och samma lager. Man ska INTE sätta upp olika lager för olika produkttyper, t.ex. ett lager för kläder och ett lager för hudvårdsprodukter. Detta är inte möjligt eftersom en kassa bara kan kopplas till ett lager.

Koppling mellan kassaenhet och lager

Ekonomi > Inställningar > Kassaenheter

För att rätt lager ska räknas ner när man säljer en lagervara i kassan så måste varje kassaenhet kopplas till ett lager. Detta görs under Ekonomi > Inställningar > Kassaenheter.

Konton

Ekonomi > Inställningar > Konton

När en produkt säljs skapas två bokföringsrader för försäljningen. Produktens försäljningskonto på ena sidan och betalsättets konto på andra sidan. T.ex:

-35:-

3000 Försäljning

 35:-

1910 Kontant

På motsvarande sätt har en lagervara även ett konto för lagersaldot. Här kan man ha ett konto för alla produkter t.ex. "1400 Lager" eller ett konto per produktgrupp. Det brukar inte finnas någon större anledning att dela upp detta för detaljerat.

Antalet varor i lagret justeras med olika transaktionstyper, se nedan, t.ex. inleverans, försäljning och inventering. Varje transaktionstyp har ett konto kopplat till sig för att man t.ex. ska kunna skilja på att lagret minskar p.g.a. försäljning eller förbrukning. Vid försäljning enligt konteringsexemplet ovan skapas på motsvarande sätt bokföringsrader för lagersaldot, istället för försäljningspriset används då inköpspriset.

-20:-

1400 Lager

 20:-

4020 Kostnad sålda lagervaror

Under menyn Ekonomi > Inställningar > Konton skapa de konton som behövs enligt förslagen nedan för lagertransaktionstyperna. Skapa även ett konto som heter "1400 Lager" till produkterna. Ställ in detta konto under Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Standardkonto för lager".

Lagertransaktionstyper

Ekonomi > Lager > Transaktionstyper

Här skapas olika transaktionstyper för lagren. Till varje typ skall ett konto kopplas där lagertransaktionen bokförs mot lagervarans lagerkonto. Kontot för försäljning går även att styra per produkt genom att på produktkortets lagerflik ange kostnadskonto vid försäljning.

De färdigt inlagda typerna kan man inte ta bort men det finns möjlighet att skapa flera. Efter att ett konto har valts så kan det ej ändras i efterhand (annat än av BRP Systems personal).

Transaktionstyp

Förklaring

Kontoförslag

Förbrukning

T.ex. när varor används internt för att utföra behandlingar.
Transaktionstypen minskar lagersaldot.

4021 Förbrukning av lagervaror

Försäljning

Transaktionstypen registreras av BRP i samband med att produkten säljs, kontant eller fakturering om lagervaran har "Standard" som "Kostnadskonto vid försäljning".
Transaktionstypen minskar lagersaldot med motsvarande sålt antal.

4020 Kostnad sålda lagervaror

Import

Sätts då lagersaldon uppdateras via importfil. Denna importfunktion används inte nu.

4905 Lagerförändring Import

Inleverans

(Avprickning) Transaktionstypen ökar lagersaldot med motsvarande avprickat antal.

4900 Lagerförändring Inleverans

Inventering

Aktuellt antal i lager. Det inventerade antalet utgör det faktiska antalet varor i lager och det inregistrerade inventerade antalet kommer att ersätta eventuellt tidigare "Antal i lager". Transaktionstypen ökar/minskar lagersaldot beroende på inventerat antal i förhållande till tidigare registerat antal i lager.

4901 Lagerförändring Inventering

Kassation

Används när en vara är trasig, föråldrad eller liknande.
Transaktionstypen minskar lagersaldot med motsvarande kasserat antal. Typ som ger förlust.

4903 Lagerförändring Kassering

Utleverans

Används vid flytt mellan lager, t.ex. från centrallager till butik. Transaktionstypen minskar lagervärdet.

4904 Lagerförändring Utleverans

  • No labels