Child pages
  • Planeringslistor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Planeringslistor

Bokning > Planeringslistor

En planeringslista visar bokningar under ett tidsperiod. Du kan välja att filtrera bokningarna efter resurs för att skapa ett schema för en anställd eller för en lokal, eller på avdelning. Normalt visas alla bokningar kronologiskt, men du kan också välja att gruppera bokningar som tillhör samma beställning.

Endast bokningar som hör till den aktuella anläggningen visas.

  • No labels