Child pages
 • Varför fick inte kunden en varning?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Kontrollera att kundens mailadress är korrekt
  Kontaktregister > Personer, välj aktuell kund, fliken "Basuppgifter", fält "E-postadress"
 • Kontrollera om ett meddelande har skickats till kunden
  Kontaktregister > Personer, välj aktuell kund, fliken "Meddelanden", fältet "Anteckningar".
  Om kunden stängs av skapas en anteckning om detta under förutsättning att ni konfigurerat BRP för detta genom att aktivera parametern under Inställningar > Inställningar (Basuppgifter) > "Skapa anteckning på deltagaren vid missad akvitivet"
 • Kontrollera avprickningsintervallet
  Inställningar > Inställningar (Basuppgifter) > "Avprickningsintervall för gruppaktiviteter (minuter från start)"
  Inom intervallet blir deltagaren avprickad och får ut sin biljett för inbokat pass. Jämför angivet intervall med ankomsttiden för inpasseringen (om automatiskt avprickning används).
 • Kontrollera tidpunkten för inpasseringen
  Kontaktregister > Inpasseringsfönster alternativt "F4". Har kunden inte anlänt inom angivet avprickningsintervall sätts kunden upp på noshowlistan.
 • Finns kunden på noshowlistan
  Kontaktregister > Personer, välj aktuell kund. På fliken "Basuppgifter" finns fältet "Missade aktiviteter". Klicka på "editeraknappen" vid fältet så visas personens noshows. Endast noshows med status "Aktiv" räknas in. Om noshow-posten har status "Ankom sent" så har kunden ankommit på passet efter att noshows avbokats.
 • Kontrollera om kunden har fått någon varning i BRP
  Kontaktregister > Personer, välj aktuell kund, fliken "Basuppgifter", fält "Missade Aktiviteter". Här visas hur många bokade aktiviteter som kunden inte utnyttjat utan att avboka. Är antalet noll har kunden inte fått någon varning .

Det går tyvärr inte att i BRP se om skickade mail mottagits.

 • No labels