Child pages
  • Varför har köpet inte registrerats trots att pengar har dragits?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Detta händer ibland och beror på att DIBS misslyckas med att rapportera till BRP att det skett en betalning.

Gör så här

Kontrollera ert DIBS om det finns en transaktion, finns det en transaktion så är det bara att göra köpet igen i BRP.
OBS! Tänk på att göra köpet mot den kassan som används på Internet!
Den kassa som används på Internet hittas under Kontaktregister > Anläggning > Den anläggning det gäller > fliken "Internet" > "Kassaenhet för Internet".

Skapa gärna en person som är kopplad till internetkassan så att det är lätt att komma åt denna. Skapa en person, gå till fliken "Personal", bocka i "Anställd:", välj den kassaenhet som används på Internet samt ge personen ett lösenord.

Logga sedan in med denna person, helst på en dator som inte används som kassa normalt för då kan den vara specifikt kopplad till en annan kassa. Gå in i kassan och kontrollera att rätt kassaenhetsnamn står högst upp i fönstret.

Mer information om Internetbetalning med DIBS.

  • No labels