Child pages
 • Skattereduktion för husarbete
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denna funktion används enbart om er verksamhet säljer tjänster som berättigar era kunder till skattereduktion för husarbete enligt Skatteverkets definitioner. Är du osäker på om ni gör det så har ni troligen ingen användning av denna funktion.

Inställningar

1. Aktivera Inställningar > Inställningar (Faktura) > "Aktivera skattereduktion husarbete".
2. Ett fält för max avdrag per person måste aktiveras på personkortet av BRP-personal.
3. Skapa ett betalsätt som heter "Husarbete". Det bör peka på ett eget konto så kan ni se hur mycket ni har tillgodo i form av oansökta och outbetalda skattereduktioner.
4. På de produkter som berättigar till skattereduktion ska rutan vid "Husarbete" på tjänstefliken kryssas.

Begränsningar

 • Kreditfakturor innehåller aldrig skattereduktioner av något slag.
 • Systemet saknar automatik i att fördela skattereduktioner mellan olika personer i ett hushåll.

Flöde

Ett ärende om Skattereduktion för husarbete genomgår normalt följande steg:
1. Skapas i samband med fakturering
2. Registreras som betald när kunden betalat sin andel av fakturan
3. När den är betald kan en ansökan skapas som skickas till Skatteverket. Skattereduktionen betraktas då som ansökt.
4. När Skatteverket ger besked om godkänd markeras reduktionen som utbetald.

För att se alla skattereduktioner för husarbete som skapats i systemet så går du till Ekonomi > Fakturering > Skattereduktion för husarbete

Där finns fyra (4) knappar där du kan välja vilken sorts reduktioner du vill se. Det finns en (1) knapp för varje steg i flödet beroende på i vilket stadie skattereduktionen befinner sig.

Obetalda - Reduktioner som skapats i samband med fakturering men ännu inte betalats av kund
Betalda - Reduktioner på en faktura som har betalats men som ännu inte ansökan har skickats till Skatteverket
Ansökta - Betalda reduktioner som skickats till Skatteverket
Utbetalda - Ansökta reduktioner som Skatteverket godkänt och krediterat skattekontot

Fakturering

Systemet räknar automatiskt ut skattereduktion när en faktura skapas för att minimera den manuella administrationen. För att få skattereduktion krävs följande:

 1. Fakturan ställs till en person och inte till en organisation
 2. Personen har personnummer angivet i systemet.
 3. Personen har ett maxbelopp husarbete angivet i systemet (I personfönstret på ekonomifliken). Avser hur mycket reduktion som max ska göras på personen per år. I dagsläget 50 000 kr.
 4. Personen har kvar reduktionsmöjlighet i förhållande till sitt angivna maxbelopp. Skattereduktionen blir aldrig mer än återstående utrymme.
 5. Fakturan innehåller försäljning som avser husarbete. Summan av de beloppen inkl moms räknas som debiterat belopp. Hälften av det är maximal reduktion för fakturan.
 6. Det datum som begränsar årlig skattereduktion är fakturans betaldag. Fakturans förfallodag används för att beräkna resterande reduktionsmöjlighet tills fakturan är betald.

Betalning

En skattereduktion betraktas som en betalning tills den avslås, så restbelopp på en faktura med skattereduktion blir direkt totalbelopp - skattereduktion.
När en faktura slutbetalas och den innehåller en skattereduktion så markeras tillhörande skattereduktion som betald och är då färdig att ansökas.

Ansökan

När en ansökan ska skapas klickar du på "Betalda" i skattereduktionslistan.
Markera de du vill ansöka om och klicka på "Ansök". Då skapas en rapport för utskrift som kan användas som underlag för att fylla i ansökningsblanketten. (Skatteverket skriver att de håller på med en tjänst så vi ska kunna skapa en textfil med ansökan istället).
Efter att ansökan har skrivits ut så får du bekräftat att den skrevs ut och så flyttas skattereduktionerna till "Ansökta".

Utbetalning

När du får besked från Skatteverket att en skattereduktion är accepterad och utbetalda så bör de skattereduktionerna markeras som utbetalda i systemet.
Gå till skattereduktionslistan och klicka på "Ansökta". Markera de som är utbetalda och klicka på "Utbetalning". Skattereduktionenerna flyttas nu till "Utbetalda".

Om du vill ångra en utbetalning klickar du på "Utbetalda", markerar de du vill ångra och klickar på "Ångra utbetalning".

Kreditering

När en faktura som har en skattereduktion krediteras så räknas skattereduktionen för den fakturan om och utesluter de rader som krediterats.

Omräkning av skattereduktion

Om en person i efterhand inkommer med önskemål om att få skattereduktion så går det att ordna genom att:

 1. Komplettera personuppgifterna med personnummer och maxbelopp skattereduktion husarbete.
 2. Gå till fakturalistan under Ekonomi > Fakturering > Fakturor och leta upp fakturan. Markera den med högerknappen och välj "Räkna om skattereduktion husarbete". Fakturan uppdateras då med nya reduktionen.

Samma förfarande kan göras om reduktionen var för stor eller inte skulle göras.

Avslag på skattereduktion

Om ni får avslag på en ansökt skattereduktion och kunden ska betala allt så söker ni upp skattereduktionen i listan med "Obetalda". Markera reduktionen och klicka på "Neka/Ångra" så plockas reduktionen bort. Fakturan kan nu skrivas ut på nytt utan reduktion och skickas till kunden på nytt. Förslagsvis så kontaktar ni också kunden och utreder om de ska ha fortsatt skattereduktion och uppdaterar personuppgiften avseende maxbelopp skattereduktion så att ni inte behöver göra felaktiga ansökningar igen.

Ekonomisk redovisning

Den ekonomiska transaktioner som uppkommer i BRP avseende skattereduktion husarbete redovisas på inbetalningsjournaler. Transaktioner uppstår i samband med att skattereduktion påförs fakturan och när det ändras eller tas bort. Det konto ni får en tillgång på är det konto som är angivet på betalsättet "Husarbete".
BRP skapar i nuläget inga transaktioner när en skattereduktion markeras som utbetald från Skatteverket. Den transaktionen bokför ni manuellt med meddelandet från Skatteverket som underlag. Där ska kontot för "Husarbete" krediteras med motkonterar på det konto där Skatteverkets utbetalning hamnar.

 • No labels