Child pages
 • Bokningsetiketter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bokning > Inställningar > Bokningsetiketter

Bokningsetiketter används för att få fram ett förutbestämt urval av bokningar.

Registrera en ny bokningsetikett

 1. Gå till Bokning > Inställningar > Bokningsetiketter.
 2. Klicka på "Ny".
 3. Ett nytt dialogfönster öppnas. Skriv in namnet på bokningsetiketten, välj ett namn som tydligt beskriver dess innehåll eller syfte.
 4. Klicka på "OK" för att godkänna registreringen eller klicka på "Avbryt" för att ångra registreringen.

Ändra namn på en bokningsetikett

 1. Gå till Bokning > Inställningar > Bokningsetiketter.
 2. Markera aktuell bokningsetikett och klicka på "Visa" alternativt dubbelklicka på den.
 3. Ändra namnet.
 4. Klicka på "OK" för att godkänna ändringen eller klicka på "Avbryt" för att ångra ändringen.

Ta bort en bokningsetikett

 1. Gå till Bokning > Inställningar > Bokningsetiketter.
 2. Markera aktuell resursetikett och klicka på "Radera". Även bokningsetiketter som används tas bort.
 3. Svara "Ja" på frågan för att radera bokningsetiketten eller svara "Nej" för att ångra raderingen.

Vilka bokningar ingår i bokningsetiketten?

 1. Gå till Bokning > Planeringslistor.
 2. Ange från vilket bokningsintervall som bokningarna ska söka fram.
 3. Välj i fältet "Bokningsetikett" den bokningsetikett som ni vill se ingående bokningar för.

Koppla bokningsetiketter till bokning

 1. Gå till Bokning > Planeringslistor.
 2. Ange från vilket bokningsintervall som bokningarna ska sökas fram.
 3. Markera aktuell bokning och högerklicka på den.
 4. Välj "Lägg till bokningsetikett".
 5. Välj vilken bokningsetikett som bokningen ska kopplas till.
 6. Vald etikett visas i kolumnen "Bokningsetiketter".

Ta bort bokningsetiketter från en bokning

 1. Gå till Bokning > Planeringslistor.
 2. Ange från vilket bokningsintervall som bokningarna ska sökas fram.
 3. Markera aktuell bokning och högerklicka på den.
 4. Välj "Ta bort bokningsetikett".
 5. Välj vilken bokningsetikett som ska tas bort från bokningen.
 6. Vald etikett tas bort från kolumnen "Bokningsetiketter".
 • No labels