Child pages
  • Verifikatsammanställning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Statistik > Verifikatsammanställning

Verifikatsammanställningen är en summering av de ekonomiska transaktioner som skapas i systemet, exempelvis på kassarapporter, fakturajournaler, inbetalningsjournaler och periodiseringsjournaler. Datumintervallet som väljs filtrerar på transaktionernas bokföringsdatum. På fakturor innebär det fakturadatum och för kvitton är det när det skapas. Sammanställningen visar både transaktioner på verifikat som skapats och de som kommer att skapas.

Du kan välja för vilken anläggning som sammanställningen ska göras. Väljer man anläggningen "alla" får man en sammanställning för alla anläggningar. Väljer man "Nuvarande bolag" får man en sammanställning för alla anläggningar som tillhör det bolag man är inloggad på. Kryssar man i "summera per anläggning" visas samma sammanställning men resultatet är summerat per anläggning. 

Om du får skillnader mellan bokförda värden och verifikatsammanställningen beror det vanligtvis på att journalen tagits ut som en sammanställning och då får alla transaktioner i det verifikatet samma bokföringsdag trots att de underliggande transaktionerna har olika bokföringsdagar. Detta fenomen uppkommer vanligtvis inte om du tar ut rapporter och statistik på jämna månader.

Generera rapport
När du har sökt fram en sammanställning så kan du generera en rapport genom att trycka på "Rapport".

  • Om du vill att rapporten inte ska innehålla alla rader så kan du markera de rader som ska tas med i rapporten. Om endast en rad är markerad så kommer allting att tas med i rapporten.
  • Om du kryssat i "Summera per anläggning" så kommer en rapport genereras för alla anläggningar med ny sida för varje anläggning.
  • No labels