Child pages
 • Utbildningsplan för bokare och kassörer
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denna utbildningsplan är avsedd för behandlings / träningsanläggningar som själva vill hålla i utbildningen av bokare och kassörer.

Tänk på att:

 • Arbeta i en testinstallation av BRP så att inga testköp påverkar det skarpa systemet
 • Bortse från de punkter i utbildningen som inte är relevant för den personal som utbildas

Logga in och ut

 • Visa hur man loggar in och att den inloggade användarens namn syns högst uppe på skärmen
 • Visa hur man loggar ut med "F12"

Kundhantering

Visa hur man kommer åt kundregistret genom menyn. Betona vikten av att lära sig snabbtangenter.

Snabbtangenter:
F9 - Kontaktregister
F8 - Organisationsregister
F2 - Välja markerad / fortsätta

 • Förklara hur viktigt det är att ni söker efter befintliga kunder innan ni skapar en ny person, så att inte dubletter skapas i registret.
 • Gå igenom kundkortet samt, hur de olika fälten ska användas, samt vilka fält ni vill att personalen ska fylla i när en ny kund registreras.
 • Visa hur man söker upp en kund - i första hand med inzoonmningsfältet (efternamn, förnamn) men även med söksträngsfältet och med detaljerad sökning.
 • Avsluta med övningar där personalen får skapa och söka upp kunder.

Bokning

Resursvyn

 • Gå igenom hur man navigerar i resursvyerna, med musen och med tangentbordet.
 • Snabbtangenterna "D", "F" och "N", för att navigera mellan dagar.
 • Innebörden av schemalagd tid (vit) och icke schemalagd tid (grå) samt hur en eller flera resurser måste vara tillgänglig för att en tjänst ska kunna bokas.
 • Gå igenom hur arbetspass skapas med "T" och hur befintliga arbetspass kan ändras

Begrepp

 • Skillnaden mellan en bokning och en beställning
 • Beställningspanelen och vikten av att stänga den innan man går vidare med nästa kund

Bokning

 • Bokning av en tjänst
 • Paketbokning
 • Varubokning (om detta är intressant för den som utbildas)

Debitering

 • Fakturering av beställning (om intressant för den som utbildas)
 • Betala beställning i kassan

Hantera beställningar

 • Hur man öppnar en stängd beställning för att göra tillägg genom att markera en beställning i vyn och trycka "E"
 • Hur man öppnar en stängd beställning för att göra tillägg genom att gå till Bokning > Beställningar

In och utcheckning

 • In och utcheckning
 • Snabbtangenter

Rapporter

 • Utskrift av bekräftelser
 • Skicka bekräftelse via e-post

Arrangemang

 • Boka in kund på arrangemang (om intressant för den som utbildas)

Gruppaktivitet

 • Boka in kund på gruppaktivitet(om intressant för den som utbildas)
 • Reservlista

Kassa

Anonyma köp

 • Anonymt köp
 • Anonymt återköp
 • Kassaremsan

Ej anonyma köp

 • Köp kopplade till person
 • Hur gjort köp visas på personens personkort
 • Återköp av köp kopplat till person

Hantera samtidiga köp

 • Flera pågående köp
 • Split av produkt till flera kvitton
 • Flytta produkter mellan pågående köp

Kredit

 • Fakturering från kassa
 • Betala med kundkonto

Abonnemang och värdekort

 • Försäljning av abonnemang i kassan
 • Försäljning av värdekort (klippkort / presentkort)
 • Betala med värdekort (klippkort / presentkort)
 • Avvikelser (frysning etc.)
 • Uppsägning

Kassarapporter

 • Rutiner för kassarapporter
 • Skapa kassarapport
 • Räkna om / bekräfta kassarapport (om detta används)

Inpassering

 • Inpasseringsvyns delar
 • Manuell inpassering
 • Komma åt inpasserad kunds personkort
 • Anledningar till att en kund inte får komma in
 • Ta med kund från inpasseringen till kassan
 • No labels