Child pages
  • Verifikatexport
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Export av verifikat som SIE-filer 

Verifikat kan exporteras i form av SIE-filer för inläsning i bokföringssystem.

Förbereds av BRP 

För att man ska kunna exportera verifikat måste klientdatorns javainstallationen ha tillvalet "Funktioner för andra språk". För att lägga till detta,
Gå till Kontrollpanelen > Lägg till / ta bort program och välj att ändra i javainstallationen.
Lägg till "Funktioner för andra språk

Inställningar 

Under Inställningar > System > Ekonomi, fyll i:

SIE-fil för verifikationsexport: Sökvägen till en fil med ändelsen .sie
Katalog för inlästa sie-filer: Sökvägen till en mapp
Checka av om du vill ha en sie-fil per verifikat: Normalt inte ikryssat
Verifikatserier för de olika typerna av verifikat

OBS. Inställningen "Visa nettobelopp på journaler" påverkar även SIE-exporten. Är den ikryssad kommer verifikaten exporteras med netto-belopp istället för separerade debit/kredit-poster.

Export 

Efter kassarapporter, fakturajournaler och inbetalningsjournaler skapats, gå till Ekonomi > Bokföring > Export av verifikat, markera önskade verifikat och tryck Exportera.

  • No labels