Child pages
 • Växelkassa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Med växelkassa menas det kontantbelopp som finns tillgängligt i kassalådan vid försäljningsdagens start.

Registrera växelkassa

Innan någon försäljning kan påbörjas måste växelkassans storlek registreras, detta görs för varje kassaenhet. När man öppnar kassan och ingen växelkassa finns registrerad blir man ombedd att mata in aktuell växelkassa.

Växelkassan ligger kvar tills man skapar en kassarapport. Används kassaredovisning får man i samband med denna ange det belopp som ska sparas/återgå till växelkassan för nästa dag. Detta belopp kommer automatiskt att föreslås som ingående kontanter vid registrering av växelkassan nästföljande dag.

Förklaring till uppgifter för kassaredovisning

Kontant:

Ange det belopp som finns i kassalådan för respektive betalsätt.
Exempel: Avser kassaredovisningen kontanter så anger ni det totala beloppet av kontanter som finns i kassalådan.

Spara till ny växelkassa:

Fältet används enbart för redovising av betalsättet "Kontanter". Ange det belopp som ska sparas/återgå till växelkassan för nästa dag. Detta belopp kommer automatiskt att föreslås som ingående kontanter vid registrering av växelkassan nästföljande dag.

Konfigurering av växelkassa

Obs! Gör dessa ändringar efter att dagens kassarapporter skapats.

 1. För att aktivera växelkassafunktionen gå till Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Använd växelkassa". Detta är enligt nya kassalagen obligatoriskt men är tillsvidare inställningsbart.
 2. Starta om BRP.
 3. Kontrollera att ni under Ekonomi > Inställningar > Konton har ett konto med namnet "Växelkassa", t.ex med nummer 1940.
 4. Kontrollera att ni under Ekonomi > Inställningar > Betalsätt har ett betalsätt med namnet "Växelkassa" som är kopplat till kontot ovan.
 5. För varje kassaenhet, ställ under Ekonomi > Inställningar > Kassaenheter in följande
  1. Betalsätt för växelkassa = "Växelkassa"
  2. Växelkassa = det belopp ni brukar ha i kassan vid öppning

Konteringsexempel

Ingående kontanter är 1000:- och vid kassaavslut väljer ni att spara 1100:- till ny växelkassa

Registrering av växelkassa, 1000:-

Konto

Debet

Kredit

1910 Växelkassa

0

1000

1940 Kassa

1000

0

Återföring till växelkassa i samband med skapande av kassarapport, 1100:-

Konto

Debet

Kredit

1910 Växelkassa

1100

0

1940 Kassa

0

1100

 • No labels