Child pages
 • Överblick över kassan
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Klicka på bilden för att se den större)

 1. Namn på vald kund, kundkreditskuld samt återstående kredit, fakturaskuld (exporterade fakturor räknas inte med i skulden). Om en kund är vald visas knappar för se vald kunds personkort, ta bort koppling till kund, välja ny kund.
 2. Knappar för att ta bort valda produkter, splitta vald produkt på flera kvitton, flytta valda produkter, nytt kvitto, bong, koppla beställning till kundkort/armband.
 3. Upp till 13 samtidiga flikar som var och en innehåller ett pågående köp.
 4. Produktrader, genom att högerklicka på en rad visas ytterligare information såsom tid och resurser.
 5. Snabbknappar för jämn betalning.
 6. Knappar för betalning (ej jämn, fakturering, betalning med kundkonto (kundkredit), återköp, nota, bong (om bordsfunktionen används), betalning av faktura, betalning av kundkontoskuld, öppna kassaremsa, spara köpet till ett senare tillfälle, stäng köp (köpet avbryts).
 7. Flik för tidigare köp (om en kund är vald) Om ni inte väljer att visa alla så visas endast de 10 senaste ekonomiska transaktionerna som kopplats till aktuell kund.
 8. Kassasidor.

(Klicka på bilden för att se den större)

 1. Betalsätt.
 2. Värdekort.
 3. Information om kunden, pris, återstående summa att betala samt växel.
 4. Knappsats för inmatning med pekskärm.
 5. Snabbknappar för troliga belopp för kontant betalning.
 6. Information om gjorda betalningar.
 • No labels