Child pages
 • Sammanställning av inställningar som påverkar kassans funktion
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Följande inställningar påverkar funktioner i kassan.

Roller och användarrättigheter

Kontaktregister > Inställningar > Roller, för mer information se Roller och användarrättigheter.

Dessa rättigheter påverkar användarnas tillgång till kassafunktioner

 • Kassa
 • Preliminär kassarapport
 • Värdekort
 • Kassapris
 • Kassaremsa
 • Kundkonto
 • Fakturering
 • Återköp

Inställningar kassa

Inställningar > Inställningar (Kassa), för mer information se Inställningar Kassa.

 • "Stäng kassa automatiskt"
 • "Skriv ut kvittokopia"
 • "Skriv alltid ut två kvitton vid kortköp"
 • "Skriv ut butikskopia av kvitto först"
 • "Aktivera SafePay"

Inställningar ekonomi

Inställningar > Inställningar (Ekonomi), för mer information se Inställningar Ekonomi.

 • "Tillåt omräkning av kassarapport"
 • "Bekräfta kassarapport"
 • "Tillåt endast kortbetalning genom terminal"
 • "Använd växelkassa"
 • "Kontroll av betalarnummer"
 • "Konton för betalkortstyper"
 • "Visa priser inkl moms"
 • "Konto kundfordringar"

Kvittomall

Inställningar > Inställningar (Utskriftsmallar) > Kvitto, för mer information se Inställningar Utskriftsmallar.

 • Kvitto (mall för kvittoutskrift)

Kassaenheter

Ekonomi > Inställningar > Kassaenheter, för mer information se Kassaenheter.

 • Separat kortköpskassa
 • "Förvalt betalsätt"

Betalsätt

Ekonomi > Inställningar > Betalsätt, för mer information se Betalsätt.

 • "Använd vid kassaavstämning"
 • Tillfälligt uttag

Konton

Ekonomi > Inställningar > Konton (för kontantuttag), för mer information se Kontantuttag från växelkassa.

 • Skapa konto för kassaförskott

Klientinställningar

touchScreen=true gör kassans utseende bättre anpassat för pekskärm.

Produkt

På Lagervaror finns egenskapen "Obligatorisk inventering vid kassaavslut". Om detta är påslaget kommer inventering av produktens lagersaldo att krävas vid varje kassaavslut.

 

 • No labels