Child pages
 • Enkel försäljning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Kassa köp och återköp

Välja kund

Varje pågående försäljning kan vara antingen anonym eller kopplad till en kund i kundregistret. Sök upp en kund genom att trycka på "F9" eller genom att klicka på "Sök".

Val av produkter

Välj produkter i produktmenyn till höger. Produkterna är ordnade efter sina produktgrupper eller om man har skapat kassasidor och kopplat dessa till aktuell kassaenhet så visas produkterna för vald kassasida.

Anonym försäljning

Anonym försäljning betyder att försäljningen inte kopplas till någon av era kunder som ni registrerat i BRP.

 1. Välj en vara ur produktmenyn.
 2. Tryck på knappen "Betala" .
 3. Välj betalsätt och betala med en knapp med förvalt belopp eller med ett inmatat belopp.

Försäljning kopplat till en kund

Om ni vill koppla en försäljning till någon av era kunder som ni registrerat i BRP gör ni såhär:

 1. Gå till kassan och sök upp kunden med "F9" eller klicka på "Sök" högst upp till vänster, markera önskad kund och klicka på "Välj" eller tryck "F2".
 2. Sälj en produkt till vald kund och ta betalt som tidigare.

Ändra pris vid försäljning

För att kunna ändra priset på produkter i kassan krävs rättigheten "Kassapris". Produkter som helt saknar pris kan man alltid ändra priset på i kassan.

 1. Välj produkt.
  1. Alt 1: Klicka på à-pris för produkten och ange det nya priset
  2. Alt 2: Klicka i fältet för rabatt och ange en procentuell rabattsats
 2. Bekräfta det nya priset genom att klicka på "OK" eller ångra prisändringen genom att klicka på "Avbryt". Om prisändringen godkänns kommer summan automatiskt att räknas om, baserat på det nya priset.

Kontrollera genomförd försäljning

All försäljning från kassan kan kontrolleras på kassaremsan (Ekonomi > Kassa > Kassaremsa, alternativt klicka på snabbknappen "Kassaremsa" från kassan). Historiken på kassaremsan visar bl.a. om försäljningen är kopplad till en kund. Försäljning som kopplats till en kund kan även kontrolleras från personkortet.

Sök upp kundens personkort (Kontaktregister > Personer alternativt tryck "F9") och gå till fliken "Tidigare köp".

Varor med variabel vikt

För att systemet ska kunna känna igen en produkt som lösvikt så måste Enhet på produkten sättas till kg. Priset som man sedan lägger in kommer vara pris/kg.

När man under produkter lägger in streckkod för en produkt med variabel vikt (t ex lösgodis eller sallad) så ersätts de viktrelaterade positionerna med 'X'. T ex 2X880601XXXXX.

Vid scanning av en sådan streckkod (t ex skapad av en våg) i kassan så plockas sedan vikten ut automatiskt.
Saknar ni möjlighet att skapa streckkoder med variabel vikt så kommer ni få upp en dialog för att ange vikten när ni lägger till produkten i kassan.
 • No labels