Child pages
  • Inpasseringsfönster
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Inpasseringsfönster klippkort

Kontaktregister > Inpasseringsfönster alternativt "F4".

I inpasseringen visas de kunder som passerar in genom en eller flera läsare. Om läsare (magnetkortsläsare, RFID-läsare, sträckkodsläsare etc) inte används kan kundnumret matas in manuellt (aktivera inmatningsfältet med "F10"). Om kundnumret inte är känt söker du upp kunden genom att trycka "F9" eller klicka på "sökikonen" (kikaren). Vid manuell inmatning kommer inpasseringen att registreras genom den läsare som valts i kontrollen "Läsare:".

Om ni fyller i fältet "Visa alla inpasseringar" så visas alla inpasseringar genom alla läsare som registrerats på anläggningen. Urkryssad visas bara de inpasseringar som är gjorda på den valda läsaren (fältet "Kortläsare")

Kundens bild visas. Trafikljuset visar grönt om kunden har rätt att passera genom den valda läsaren. Kundens abonnemang (både giltiga och förfallna) visas i abonnemangslistan. De rättigheter som kunden har, och som markerats för visning vid inpassering, visas i rättighetslistan. Det kan exempelvis vara rätten till en handduk vid varje inpassering.

(Klicka på bilden för att få den större)

Om kunden har bokat en tjänst eller gruppaktivitet visas detta i bokningslistan.

Både vid in- och utpassering markeras knappen "Kassa" med röd färg om kunden har förfallna betalningar.

Vid inpassering läggs kunden till listan över besökare. Den listan kan du nå från bokningsvyn eller inpasseringsfönstret genom att trycka "F6". Om kunderna lämnar anläggningen utan att de checkas ut kommer de att finnas kvar i listan. Då kan alla kunder checkas ut manuellt vid dagens slut.

Om funktionen Inställningar > Inställningar (Basuppgifter) > "Val av abonnemang/värdekort vid inpassering" är aktiverad visas en knapp som om den trycks ned före inpasseringen ger personalen möjlighet att välja mellan kundens värdekort och abonnemang när inpasseringen sker.

Vill man inte att inpasseringsfönstret ska visas vid en inpassering kan man per klient inaktivera det. Kontakta BRP:s support om ni vill inaktivera det.

  • No labels