Child pages
 • Konfigurera varningstexter, bokningsspärr och spärrprodukt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Konfigurera meddelandemallar för e-post som skickas till kund

Ni kan i BRP välja att varna kunder som inte prickats av på ett gruppaktivitetspass som de bokat en plats på. Varningar kan även skickas ut till kunder som inte utnyttjat en tjänstebokning. Kunden får då ett mail efter varje missat pass, eller missad tjänstebokning, där det står hur många bokningar som kunden inte har utnyttjat.

 1. Inställningar > Meddelanden > "Meddelande om bokningsspärr pga missad bokning".
 2. Inställningar > Meddelanden > "Varning pga missad bokning".

Konfigurera noshow och bokningsspärr

En bokningsspärr innebär att kunden mister sina bokningsrättigheter i kundkiosker och/eller på webbokningen. Vad en bokningsspärr innebär styrs av noshow-inställningarna. Personalen på anläggningen kan dock fortfarande manuellt utföra bokningar åt kunden.

 1. Konfigurera avskrivningstid
  1. Inställningar > Inställningar (Noshow) > "Avskrivningstid för noshows (dagar)". Standardinställningen är 365 dagar.
 2. Konfigurera bokningsspärr
  1. Om följande inställningar aktiverats hindras bokning efter det antalet noshow uppnåtts
   1. Inställningar > Inställningar (Noshow) > "Stoppa kioskbokning vid bokningsspärr"
   2. Inställningar > Inställningar (Noshow) > "Stoppa förbokning vid bokningsspärr"
   3. Inställningar > Inställningar (Noshow) > "Stoppa bokning efter x antal noshows"

Konfigurera spärrprodukt

Kallas ibland "Straffavgift". Varje anläggning väljer själv hur de ska hantera outnyttjade bokningar, t.ex. att kunden inte dyker upp på ett bokat gruppaktivitetspass. En spärrprodukt ska vara en produkt av typ "Vara". Priset är den avgift som betalas av kunden för att få en bokningsspärr upphävd. Spärrprodukten ska användas på produkttyperna "Gruppaktiviteter" och "Tjänster".

 1. Produkter > Produkter, klicka på "Ny".
 2. Skapa en vara med namn "Avgift vid missat pass" eller liknande. Sätt rätt pris och kontering.
 3. Välj denna produkt under Kontaktregister > Anläggning > Spärrprodukt.

När en spärrad kund tas till kassan kommer spärrprodukten upp som en odebiterad bokning. När bokningen debiteras lyfts bokningsspärren.

 

  

 

 • No labels