Child pages
  • Hur kommer jag åt mina lokala filer från Netono?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

För att komma åt sina lokala filer ifrån BRP, måste man först se till att BRP har åtkomst till dem. Detta gör man genom att på sin dator gå till:
Start > Alla program > BRP Systems > Klientinställningar

I Klientinställningar måste man fylla i True i fältet Aktivera diskar (se bilden ovan).


Hur man kommer åt filerna i BRP:s fildialog

För att kunna komma åt sina lokala filer måste man välja, i fältet Leta i:, C på DATORNAMN (se bilden ovan). När man gjort detta val ser man sedan sina lokala filer och mappar.

  • No labels