Child pages
  • Varför visas personens namn med kursiv stil?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Texter visas med kursiv stil i BRP för att visa att "objektet" är borttaget.

Gäller det t.ex. en av er personal så betyder det att personens personkort har tagits bort.
Personkortet är inte fysiskt borttaget utan kan aktualiseras igen genom att ni ångrar borttaget, för mer information se Anonymisera person.

  • No labels