Child pages
  • Kortinformation
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Kortinformation används för att få reda på vem ett kort tillhör.
Om man använder Gantners kontaktlösa kort kan man även se giltighetstid på kortet samt vilka skåp som är låsta med kortet. Det går även att nollställa skåpen genom att lägga kortet på läsaren och klicka på knappen "Nollställ skåp". Har man inte Gantner-kort syns inte knappen.

  • No labels