Child pages
  • Boka en tjänst eller vara
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Bokning

Beskrivning av fält vid tjänstebokning

Boka tjänst

För att boka en tjänst, markera starttiden på en resurs som tjänsten utnyttjar och tryck B.

Ändra en tjänstebokning

Det finns flera sätt att ändra på en tjänstebokning. Vilket sätt du bör välja beror på vad du vill ändra.
Om du vill ändra tiden på en bokning letar du först reda på den i bokningsschemat. Du kan sedan ändra tiden på ett av flera sätt. Det går att förlänga eller förkorta tiden genom att trycka + eller - på tangentbordet. Det går också att klicka på höger musknapp och välja "Förläng bokning" eller "Förkorta bokning" från menyn som dyker upp. Vill du ändra starttiden kan du istället välja "Ändra tid". Du får då upp ett fönster där du får välja en ny tid för bokningen. Du kan även flytta en bokning genom att klippa och klistra.

Flytta eller kopiera en bokning

Det går att att kopiera och flytta bokningar genom att klippa ut eller kopiera och klistra in. En bokning kan flyttas och kopieras inom en beställning eller från en beställning till en annan.

Observera att resursbehovet som angetts på tjänsten som ska flyttas, kommer att styra till vilken resurs tjänsten kan flyttas till samt att innehållet i bokningen, t ex pris och beställare, inte ändras. Alla eventuella ändringar i bokningen måste justeras efter flytten/kopieringen.

För att kopiera markerar du bokningen, högerklickar och väljer "Kopiera". För att klippa ut en bokning markerar du, högerklickar och väljer "Klipp ut". För att klistra in en bokning markerar du den resurs och tid du vill kopiera till, högerklickar och väljer "Klistra in". En bokning som klippts ut försvinner först när den klistrats in igen.

När du klipper ut en bokning öppnas dess beställning i beställningspanelen. När du sedan klistrar in bokningen kommer den att finnas kvar i samma beställning. Om du vill att en ny beställning ska skapas stänger du beställningspanelen.

Hitta en bokning

Om du vill ändra på något annat än bara tiden behöver du först leta reda på bokningen. Det kan du göra på tre olika sätt.

Det första sättet att visa en bokning är att leta reda på bokningen i bokningsschemat. När du hittat rätt bokning dubbelklickar du på den. Du kan också klicka på den med höger musknapp och välja "Visa bokning" från menyn som då visas.

Det andra sättet att visa en bokning är att leta reda på den beställning som bokningen hör till. Beställningen hittar du i beställningsregistret under menyn Bokning > Beställningar. Sök upp önskad beställning och välj därifrån önskad bokning.

Det tredje sättet att visa en bokning är att leta reda på den från en person eller organisation. Leta reda på den person eller organisation som är beställare av bokningen genom att välja Kontaktregister > Personer eller Kontaktregister > Organisationer. Sök efter en person eller organisation och välj att visa den som är beställaren. Gå sedan in på fliken Bokningar. Där visas personen eller organisationens bokningar och beställningar (Att söka upp alt. skapa en person eller organisation).

När du har hittat bokningen ändrar du önskade värden och klickar sedan OK.

Boka vara

För att lägga varor till en bokning tryck 'V'. För att lägga till varupaket, tryck Shift-V. I dialogen som följer kan du välja vara, antal och eventuell resurskoppling (exempelvis den lokal där kaffet ska serveras). Om beställningen innehåller ett paket kan du välja att markera varan som en del av detta paket. Varans pris sätt då till noll kronor så att paketpriset inte påverkas.
När en tjänstebokning, varubokning eller en paketbokning görs söks först kunden upp. Därefter skapas en beställning som visas till höger i programfönstret. Alla bokningar som görs hamnar nu på samma beställning fram till att den stängs.

Avbokning

För att avboka en tjänst i resursvyn, markera tjänsten och tryck "A" eller "Avboka"

Avbokningsavgifter

Om en kund avbokar senare än produktens bokningsregel tillåter föreslår BRP att en avbokningsavgift tas ut. Personalen kan välja att inte ta ut denna avgift.

  • No labels