Child pages
  • Särredovisning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Särredovisning innebär att en del av priset intäktsförs på ett annat konto och med en annan momssats. Detta är användbart när produkter som har olika momssatser säljs tillsammans.

Exempel:
Produkten ger kunden rätt att träna (6% moms) och en massage (25% moms).

  1. Skapa produkten under Produkter > Produkter eller ändra en befintlig produkt.
  2. Välj det huvudsakliga intäktskontot och momssatsen för den delen av priset som ska gå in på det kontot.
  3. Nere till höger på basfliken matar du in hur stor andel av priset som går till ett annat konto. Detta görs i procent eller kronor.
  4. Klicka på "Spara".
  5. Gå till prisfliken och ange kundens pris.
  6. Klicka på "OK".

Tjänstebokning

Om produkten är av typen tjänst, har enheten timmar och är särredovisad med belopp gäller följande:

Bokas en timme särredovisas det satta beloppet.

Bokas två timmar särredovisas dubbelt så mycket som det satta beloppet. 

Osv. 

  • No labels