Child pages
  • Fakturera en beställning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Fakturera beställning

  1. Ställ dig i bokningsvyn på beställningen du vill fakturera och tryck "E" eller klicka på "Beställning".
  2. Klicka på "penna/papperikonen" för att öppna beställningsfönstret.
  3. Klicka på "Fakturera".
  4. Här går det att bl.a. ändra adress, referens, förfallodatum och skriva meddelande m.m. Klicka sedan på "Skapa".
  • No labels