Child pages
  • Att börja använda ekonomisk information från BRP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om ekonomin ska redovisas från BRP från årsskiftet hur nollar man vad som hänt tidigare?

Förutsatt att kassarapporter tagits ut regelbundet, låt helt enkelt bli att använda de som skapats fram till årsskiftet. Skapa sedan en inbetalningsjournal och fakturajournal fram till förra årets slut (Obs! Du måste ange ett datum och inte använda det BRP föreslår!!!). Lägg dessa åt sidan. Alla kassarapporter, inbetalningsjournaler och fakturajournaler som skapas hädanefter använder du.

  • No labels