Child pages
  • Hur tar man en skärmdump?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att visa oss hur ett fel yttrar sig kan ni ta en skärmbild som ni bifogar tillsammans med felbeskrivningen. Så här gör du i Windows:

1. Se till att det fönster som du vill ta en bild av är aktivt.
2. Tryck samtidigt ned tangenterna "Ctrl", "Alt" och "Prt Scn".
3a. Om du skickar e-post med en fristående e-postklient - som Outlook, skapar du bara ett nytt meddelande och trycker "Ctrl-V" för att klippa in bilden.
3b. Om du använder en webbaserad e-postklient, som Gmail, Hotmail eller Yahoo! mail öppnar du istället programmet Paint (Start > Alla program > Tillbehör > Paint), trycker "Ctrl-V" för att klistra in bilden. Spara sedan bilden som en fil (exempelvis i png-format) med Arkiv > "Spara som". När du skriver e-postmeddelandet med felbeskrivningen bifogar du bildfilen.

  • No labels