Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 350 Next »

Begrepp i BRP
Nyheter
Leverans och utbildning

Kundhantering
Resurser och vyer

Produkter
Varor och tjänster
Paket
Abonnemang, entréer och klippkort
Gruppaktiviteter
Inpasseringskontroll
Arrangemang
Lager
Statistik och listor
Rapporter
Fakturering
Bokföring
Kassa
Internetbokning

Snabbtangenter
Felsökning och support

Mål beläggningsgrad

Debitering av abonnemang
Debitering av autogiroabonnemang

Bokning

Bokningsregler och avbokningsregler

In och utcheckning
Bekräftelser

Konfigurering

Bolag och anläggningar

Kassaenheter
Betalsätt
Friskvårdscheck
Momsgrupper
Reklamskatt
Kontoplan
Dimensioner

Periodisering

Periodisering av abonnemang
Periodiseringsjournaler
Periodiseringsskuld per datum

Inställningar

Systeminställningar
Anläggningsinställningar

Övrigt

Schemaläggning

Meddelandemallar
E-post
SMS

  • No labels