Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Produkter

Objektet produkt

Alla produkter har ett flertal egenskaper. Vissa är specifika för en produkttyp och finns kanske bara för produkter av typen "Abonnemang". Egenskaperna nedan gäller för flera produkttyper.

Produktgrupper
Produktetiketter
Bokningsregler och avbokningsregler
Bokningsrättigheter
Basuppgifter och pris för produkt
Pris
Prislista
Produktlista
Ta bort en produkt
Rabattkoder
Import / export / uppdatering av produkter (Varor och Lagervaror) Medlemsperiod

 

  • No labels