Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 339 Next »

Begrepp i BRP
Nyheter
Utbildning

Kundhantering
Resurser och vyer
Varor och tjänster
Abonnemang, entréer och klippkort
Gruppaktiviteter
Inpasseringskontroll
Arrangemang
Lager
Statistik och listor
Rapporter
Fakturering
Bokföring
Kassa
Internetbokning

Snabbtangenter
Felsökning och support

Produkter

Att jobba med Produkter
Produktgrupper
Avdelningar
Prislistor
Produktlista
Basuppgifter och pris för produkt

Inpasseringstyper
Mål beläggningsgrad
Paket

Debitering av abonnemang
Debitering av autogiroabonnemang

Bokning

Att registrera bokningar
Boka en tjänst eller vara
Bokningsregler och avbokningsregler
Paketbokning
In och utcheckning
Bekräftelser

Ekonomi

Odebiterade bokningar

Konfigurering

Bolag och anläggningar

Kassaenheter
Betalsätt
Friskvårdscheck
Momsgrupper
Reklamskatt
Kontoplan
Dimensioner
Förberedelser för kortbetalning
Internetbetalning med DIBS

Periodisering

Periodisering av abonnemang
Periodiseringsjournaler
Periodiseringsskuld per datum

Inställningar

Systeminställningar
Anläggningsinställningar

Övrigt

Schemaläggning
RDP för Macintosh
Meddelandemallar
E-post
SMS
Systemkrav

Inköp

  • No labels