Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 324 Next »

Att komma igång med BRP

Checklista leverans
Utbildningsplan
Utbildningsplan för bokare och kassörer

Allmänt

Begrepp i BRP
Nyheter
Snabbtangenter
Felavhjälpning

Kundhantering
Resurser och vyer
Varor och tjänster
Abonnemang, entréer och klippkort
Gruppaktiviteter
Arrangemang
Lager

Produkter

Att jobba med Produkter
Produktgrupper
Avdelningar
Prislistor
Produktlista
Basuppgifter och pris för produkt

Inpasseringstyper
Mål beläggningsgrad
Paket

Debitering av abonnemang
Debitering av autogiroabonnemang

Bokning

Att registrera bokningar
Boka en tjänst eller vara
Bokningsregler och avbokningsregler
Paketbokning
In och utcheckning
Bekräftelser

Ekonomi

Odebiterade bokningar

Konfigurering

Bolag och anläggningar

Kassaenheter
Betalsätt
Friskvårdscheck
Momsgrupper
Reklamskatt
Kontoplan
Dimensioner
Förberedelser för kortbetalning
Internetbetalning med DIBS

Bokföring

Verifikat, kontorader
Att börja använda ekonomisk information från BRP
Verifikatexport
Fakturajournaler och inbetalningsjournaler
Konteringsexempel
Stämma av balanskonton

Fakturering

Skapa fakturor
Attestering
Fakturor
Faktura
Kreditering
Kravhantering
Inbetalning med påminnelseavgift
Kundreskontra
Åldersanalys
Fakturajournaler
Inbetalningsjournaler
Fakturainbetalningar

Fakturera kundkonton
Export av fakturaunderlag
OCR
Påminnelseavgift
Inkasso
Felkoder på fakturor

Autogiro

Driftsättning Autogiro
Avtalegiro (Norge)
Autogiromedgivande
Omsändning av ej genomförda autogirofakturor
Skicka och hämta filer med Girocom
Checklista autogiro

Periodisering

Periodisering av abonnemang
Periodiseringsjournaler
Periodiseringsskuld per datum

Statistik

Bokningar
Försäljning
Besök
Gruppaktiviteter (statistik)
Medlemsrapport
Abonnemangsstatistik
Försäljningsprognos
Marknadsaktiviteter
Åldersfördelning
Åldersfördelning bidrag

Kassa

Kassa
Betala faktura i kassan
Betalkortsköp
Bordshantering och bongar
Kassasidor

Kassaremsa
Kassarapporter
Provision
Återköp
Kundkonto
Separat kortköpskassa
Kontantuttag
Dricks
Betala med passerkort
Värdekortslista

Inpassering

Inpassering
Passagehistorik
Besök
Kortinformation
Entré vid incheckning
Kundkiosk
Kamera
Gantner

Rapporter

Tillgängliga rapporter
Planeringslistor
Rapportmallar
Att skicka rapporter med e-post

Internetbokning

Internetbokning
Inställning av internetbokning
Anpassning av internetbokningens färger och layout
Internetschema

Inställningar

Systeminställningar
Anläggningsinställningar

Övrigt

Schemaläggning
RDP för Macintosh
Meddelandemallar
E-post
SMS
Systemkrav
Support
Inköp

  • No labels