Child pages
  • Varför är resursvyn grå?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Varför kan inte resursen bokas - bokningsvyn är grå?

Om detta är en resurs som ska gå på schema så börja med att kontrollera att resursen är kopplad till ett aktuellt schema.

  1. Gå till Produkter > Resurser och välj aktuell resurs genom att dubbelklicka på resursen eller genom att markera den och därefter klicka på knappen "Visa".
  2. I fältet "Schema" anges vilket schema som styr denna resurs. Kontrollera att ett schema är valt.

Om resursen fortfarande inte är bokningsbar trots att ett schema valts behöver schemats aktualitet kontrolleras.

  1. Gå till Produkter > Inställningar > Scheman och välj aktuellt schema.
  2. Minst en schemaperiod måste vara registrerad.
  3. Kontrollera att schemaperioden/erna har aktuella datum och tider.

Lägga upp schema

Scheman och schemaavvikelser

Resurser som inte går på ett schema görs bokningsbara genom att man öppnar upp arbetspass.

Arbetspass

  • No labels