Child pages
  • Bekräftelser
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En bekräftelse innehåller information om en beställning.

Skapa en bekräftelse

  1. Skapa en bekräftelse genom att klicka på "skrivarikonen" ("Skapa rapport").
  2. I fältet "Mall" finns nu möjlighet att välja "Bekräftelse". Förhandsgranska bekräftelsen genom att välja "Förhandsgranska" och klicka på "OK".
  3. Förutom förhandsgranskning finns det även möjlighet att skriva ut, spara eller skicka bekräftelsen med E-post eller SMS.

OBS! Om ni vill spara utskrivna bekräftelser måste bekräftelsen skrivas ut ännu en gång och sparas i pappersformat eller genom att spara bekräftelsen i pdf-format genom att välja alternativet "spara" och välja pdf-formatet. Alla bekräftelser som skickas via E-post sparas dock på personkortet under "Marknadsaktiviteter". Man kan ta fram och skriva ut/spara därifrån.

Bekräftelse på kvittoskrivare

Det finns möjlighet att skriva ut en bekräftelse/påminnelselapp på kvittoskrivaren. Markera en bokning i bokningsschemat och tryck "Shift-S". Utseendet på kvittobekräftelsen går att styra, t.ex. med egen fri text, bara markerad bokning eller hela beställningen kommer med, bara odebiterade bokningar kommer med etc. BRP hjälper till med konfigurering av bekräftelsemallen.

  • No labels