Child pages
  • Medlemsrapport för år
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Statistik > Medlemsrapport

Tar ut statistik över antal befintliga, nya, frysta och avslutade medlemmar per månad i det valda året. Alla produkter av typen abonnemang där "Ger medlemskap" är kryssad räknas med i denna rapport, se Medlemskap för mer information.

Sökkriterier

Förklaring

År

Ange för vilket år ni önskar se medlemsstatistik

Anläggning

Resultatet visar de abonnemang som är kopplade till vald anläggning

Max antal dagar mellan abonnemang

Används om ni tillåter att abonnemang för medlemsskap ska betraktas som oavbrutet om kunden tecknar ett nytt abonnemang inom ett visst antal dagar. Ange hur många dagar efter att det aktiva abonnemanget går ut som ett nytt abonnemang måste tecknas för att medlemsskapet ska betraktas som oavbrutet.
Exempel:
Siffran 10 anges i fältet
Ett abonnemang som den 15:e januari inte längre kommer att vara aktivt betraktas som oavbrutet om kunden tecknar ett nytt abonnemang senast 10 dagar efter att det gamla abonnemanget går ut, d.v.s. innan den 25:e januari

Resultat

Ingående balans:
Ingående balans i varje månad beräknas genom att de två första raderna summeras, d.v.s. antal "Medlemmar (ej frysta)" och antal "Frysta".

Förändring:
Förändring i varje månad beräknas genom att de två sista raderna i innevarande månad, d.v.s. antal "Nya" och antal "Avslutade", summeras.

Resultat

Förklaring

Medlemmar (ej frysta)

Antal aktiva abonnemang som ger medlemsskap. Ett abonnemang betraktas som aktivt från startdatum till det högsta av debiterat till och bundet till. Abonnemanget betraktas också som aktivt om förnya automatiskt är ikryssat.

Frysta

Antal frysta abonnemang som ger medlemsskap

Nya

Antal abonnemang som ger medlemsskap och som debiterats för första gången

Avslutade

Antal abonnemang som ger medlemsskap och där datum för debiterat till och bundet till har passerats under månaden

Vill man se vilka personer som är medräknade i en siffra kan man dubbelklicka på den för att få ut en personlista.

 

OBS! om ni har fler anläggningar och tar ut en medlemsrapport för att se antal nya medlemmar kan siffrorna skilja sig åt mellan antal nya för alla anläggningar samt varje enskild anläggning. 

Exempel: Nya i oktober visar 5 medlemskap på alla anläggningar. När ni sedan söker per varje enskild anläggning får ni ut 4 medlemskap för anläggning X och 6 medlemskap för anläggning Y. Anledningen till det är att det inte räknas som ett nytt medlemskap om en medlem byter anläggningstillhörighet mellan alla anläggningar. Men han eller hon räknas som ny medlem på Anläggning Y. 

  • No labels