Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 298 Next »

Att komma igång med BRP

Checklista leverans
Utbildningsplan
Utbildningsplan för bokare och kassörer

Allmänt

Begrepp i BRP
Nyheter
Snabbtangenter
Felsökning

Kundhantering

Att söka upp alt. skapa en person eller organisation
Kundkortet
Kortanpassning
Anpassning av personlistan
Roller och användarrättigheter
Import och export av kunder
Marknadsaktiviteter
Egendefinierade fält

Resurser och vyer

Scheman
Resurser
Att navigera i resursvyn
Arbetspass

Produkter

Produktgrupper
Avdelningar
Prislistor
Produktlista
Basuppgifter och pris för produkt
Vara
Tjänst
Kontrakt
Rättigheter
Inpasseringstyper
Mål beläggningsgrad
Paket
Abonnemang
Debitering av abonnemang
Lager
Gruppaktiviteter
Arrangemang
Entré
Värdekort

Bokning

Boka en tjänst eller vara
Bokningsregler och avbokningsregler
Paketbokning

Ekonomi

Odebiterade bokningar

Konfigurering

Bolag och anläggningar

Kassaenheter
Betalsätt
Momsgrupper
Reklamskatt
Kontoplan
Dimensioner
Förberedelser för kortbetalning
Internetbetalning med DIBS

Bokföring

Verifikat, kontorader
Att börja använda ekonomisk information från BRP
Verifikatexport
Fakturajournaler och inbetalningsjournaler
Konteringsexempel
Stämma av balanskonton

Fakturering

Fakturering
Attestering
Fakturor
Faktura
Kreditering
Kravhantering
Inbetalning med påminnelseavgift
Kundreskontra
Fakturajournaler
Inbetalningsjournaler
Fakturainbetalningar
Debitering av abonnemang
Fakturera kundkonton
Export av fakturaunderlag
OCR
Påminnelseavgift
Inkasso
Felkoder på fakturor

Autogiro

Driftsättning Autogiro
Autogiromedgivande
Debitering av autogiroabonnemang
Omsändning av ej genomförda autogirofakturor
Skicka och hämta filer med Girocom
Checklista autogiro

Periodisering

Periodisering av abonnemang
Periodiseringsjournaler
Periodiseringsskuld per datum

Statistik

Bokningar
Försäljning
Besök
Gruppaktiviteter (statistik)
Medlemsrapport
Abonnemangsstatistik
Försäljningsprognos
Marknadsaktiviteter
Åldersfördelning
Åldersfördelning bidrag

Kassa

Kassa
Betala faktura i kassan
Betalkortsköp
Bordshantering och bongar
Kassasidor

Kassaremsa
Kassarapporter
Provision
Återköp
Kundkonto
Separat kortköpskassa
Kontantuttag
Dricks

Inpassering

Inpassering
Passagehistorik
Besök
Kortinformation
Entré vid incheckning
Kundkiosk
Kamera
Gantner

Rapporter

Tillgängliga rapporter
Planeringslistor
Rapportmallar
Att skicka rapporter med e-post

Internetbokning

Förberedelser för internetbokning
Inställning av internetbokning
Anpassning av internetbokningens färger och layout
Internetschema

Inställningar

Systeminställningar
Anläggningsinställningar

Övrigt

Schemaläggning
RDP för Macintosh
Meddelandemallar
E-post
SMS
Systemkrav
Support
Inköp

  • No labels