Child pages
  • Åldersanalys av fakturor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomi > Fakturering > Åldersanalys

Åldersanalysen visar förfallet belopp i en valbar upplösning (år, månad, vecka och dag).
Dubbelklicka på en rad för att få fram de fakturor som ligger till grund för siffrorna.

  • No labels