Child pages
  • Besök

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Besöksstatistiken visar de inpasseringar som definieras som ett besök:

  • Första IN- passeringen per abonnemang och dag
  • Första IN- passeringen per entré och dag
  • Alla IN- passeringar där klipp dragits från ett klippkort

...

Anläggning filterar på den anläggning besöket gjordes på. Tabellen visar snittantalet över vald period. Om sökintervallet innehåller 4 måndagar och man har 1 besök mellan kl 9-10 första måndagen men inget besök denna tid de övriga 3 måndagarna i tidsintervallet så blir värdet 0.25.

Inpasseringar per organisation

...