Child pages
  • Besök

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Besöksstatistiken visar de inpasseringar som definieras som ett besök:

  • Första inpasseringen passeringen per abonnemang och dag
  • Första inpasseringen passeringen per entré och dag
  • Alla inpasseringar passeringar där klipp dragits från ett klippkort

Avvikelser:

  • Om man passerar via en UT-läsare nollas besöket och det blir ett nytt besök vid nästa IN-passering
  • Om man inte passerat via en IN-läsare innan man passerar en Inre-läsare eller UT-läsare så hanteras passeringen som en IN-passering

 

Exempel:
En kund passerar in på sitt abonnemang och får en godkänd inpassering kl 09.00. Kunden passerar ut går hem utan att passera via en UTläsare och passerar senare samma dag in ytterligare en gång kl 17.00. Inpasseringen kl 09.00 behandlas i BRP som en inpassering och ett nytt besök medan inpasseringen kl 17.00 enbart är en inpassering.

...

Anläggning filterar på den anläggning besöket gjordes på. Tabellen visar snittantalet över vald period. Om sökintervallet innehåller 4 måndagar och man har 1 besök mellan kl 9-10 första måndagen men inget besök denna tid de övriga 3 måndagarna i tidsintervallet så blir värdet 0.25.

Inpasseringar per organisation

...