Child pages
  • Försäljning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det ges även en mängd möjligheter att filtrera på vilka produkter som ska visas, t.ex. produktgrupp eller dimensioner. Väljer man att filtrera på "Resurs" så visas bara de tjänster man betalt för som är bokade på den valda resursen. För att få med försäljning av värdekort behöver fältet "Inkludera värdekort" markeras.

Återköp/avbokningar

Om en produkt har avbokats, t ex i samband med återköp, så försvinner kopplingen till säljare. Därför kan det ibland vara tomt i kolumnen för säljare (visas endast vid "Gruppera per säljare"). När antal blir 0 betyder det att återköp och köp tagit ut varandra.

Försäljning per produktgrupp

...

Det finns en systeminställning "Exkludera klipp från försäljningsstatistk". Om detta är på ser man aldrig försäljning av en produkt om man betalat det med ett klippkort. Rekommenderas enbart Rekommenderas enbart om man momsar vid försäljning och således gör en plus-minus-noll-kontering vid betalning med värdekort. Dvs produkten i värdekortet har samma försäljningskonto och momssats som värdekortet har. Innebär också att man inte kommer se alla tjänster/entréer man sålt eftersom den exkluderar försäljningar som är betalade med klippkort. Det är inget större problem då bokningsstatistiken tillhandahåller den informationen.

Om man inte har den inställningen på så finns det en kryssruta som säger "inkludera värdekort". Om man kryssar i den så kommer man se allt som sålts enligt de kriterier man sökt på. Detta medför att man får belopp som inte överensstämmer med faktiska intäkter eftersom det blir en försäljning vid försäljning av värdekort och en försäljning vid nyttjandet.

...