Child pages
  • Bokningsregler och avbokningsregler

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

VideoDescriptionVideo: BokningsreglerLink/Bokningsregler/Bokningsregler.html

En bokningsregel avgör hur en produkt kan bokas och avbokas. Tänk på att koppla bokningsregeln till de produkter den gäller när ni skapat den.

...