Child pages
  • Resurskapacitet för produkt

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleKräver inställning

Inställningen "Ange antal för gruppaktiviteter vid bokning" måste vara påslagen för gruppaktivitetens produktens anläggning.

Gör det möjligt att sätta standardvärden för kapacitet och drop-in-platser för en resurs och produkt.

...