Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Denna sida beskriver de steg som krävs för att skapa appen för en kund som inte tidigare har appen.

OBS! UNDER FRAMTAGNING, ANVÄNDS EJ!


Interna förutsättningar:

 • En mac för att hantera iOS appen som är preppad för appskapande
 • Github konto med rättigheter
 • Kunden har skapat google developer konto och bjudit in BRP's Android konto som admin
 • Kunden har skapat Apple developer konto och bjudit in BRP's iOS konto som admin samt godkänt eventuella avtal
 • Åtkomst till TeamCity
 • Åtkomst till Ionic(keepass)
 • Photoshop rekommenderas för att hantera logo/splash
 • Kunden har ett ärende i Zendesk med ikon, splash osv.

...