Child pages
  • Passagehistorik

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fältnamn

Förklaring

Datumintervall

Ange inom vilket datumintervall ska passagerna ska ha skett för att visas i denna sökning

Kortnummer

Alla passager gjorda med ett specifikt kortnummer

Värdekort

Alla passager gjorda med ett specifikt värdekortsnummer

Läsare

 

Endast besök

Visar nya besök, ej nekade inpasseringar och återbesök

Anläggning

Ange från vilken anläggning ni vill söka fram passager

Person

Alla passager gjorda av en viss person

Organisation

Alla passager gjorda av personer kopplade till vald organisation

Produkter

Alla passager gjorda av personer med en viss produkt

Efterregistrera

Det är möjligt att efterregistrera inpasseringar. Efterregisterade inpasseringar ställer samma villkor på rättigheter som vanliga inpasseringar. Kunden måste alltså ha rätt att passera in den valda tidpunkten. Om inpasseringen betalas av klippkort kommer klippkortet att belastas med ett klipp.

Ångra passage

Om en klippkortskund råkat dra sitt kort en gång för mycket och därmed har ett klipp mindre på sitt kort än den borde kan passagen ångras. Markera den felaktiga passeringen och klicka på "Ångra passage". Klippet kommer återföras till klippkortet och passeringen kommer visas som ångrad i listan.

...