Child pages
  • Provision

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om provisionsinställningar finns för flera nivåer i en produktgruppshierarki kommer alltid den mest specifika provisionsinställningen vara den som används i uträkningen. Exempel: produktgruppen "Drycker" ger 5 % provision och har undergrupperna Läsk och Juice. Läsk ger 3 % provision men Juice har inte något specifierat. Då kommer provisionstagaren få 3% på alla produkter som ligger under Läsk (eller någon undergrupp till Läsk) men 5 % på Juice och även på produkter som ligger direkt under Drycker eller i någon undergrupp till Juice.

Om det finns odebiterade bokningar som skulle gett provision i det valda intervallet kommer knappen "Odebiterade bokningar" nederst i list-dialogen att bli aktiv. Det är rekommenderat att klicka på den knappen gå igenom listan med bokningar för att vara säker på att allt som ska vara med i provisionsuträkningen verkligen är med.

Återköp

Vid återköp skapas en "försäljning" med negativt antal och belopp vilket betyder att om samma provisionstagare är satt på återköpet så kommer detta att kvitta bort den första provisionen. Om man har gjort återköp till ett högre belopp än försäljningen i en viss produktgrupp uppstår ett specialfall där negativ provision kommer att tilldelas.

...